Vi har uppdaterat beskrivningen av hur vi hanterar cookies per den 15 April 2019. Läs vår nya sekretesspolicy för cookies här
Marknadsföringsmaterial

Hantering av personuppgifter

Det är viktigt för oss att ta hand om dina personuppgifter. Vi samlar endast in personuppgifter om dig som är relevanta för att du ska kunna logga in på June, för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse och för att säkerställa att du får korrekt investeringsrådgivning av June.

June är en investeringslösning som regleras av MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive från 2014).

Eftersom June är en tjänst tillhandahållen av Danske Bank onboardas potentiella Junekunder i banken. Uppgifterna för onboarding samlas in i enlighet med kraven i penningtvättlagstiftningen.

När raderas mina uppgifter?

Om du har påbörjat processen med att få en rekommendation av June, men ännu inte fått någon, så raderas dina uppgifter automatiskt efter två dagar, men de kan dock behållas upp till 90 dagar på grund av back-up.

Om du har fått en rekommendation från June, så kommer de uppgifter som är relevanta för att vi ska kunna ge dig en bra kundservice, att raderas efter en 7 årsperiod i enlighet med MiFID II. Om du har börjat spara i Junes fonder, så kommer dina uppgifter att raderas efter en 7 årsperiod efter att ditt June-avtal har upphört.

Uppgifterna som samlas in i onboardingprocessen med anledning av kraven i penningtvättlagstiftningen gallas I June efter en treårsperiod, men kan dock komma att behållas upp till 90 dagar på grund av back-up. Om du har gjort en investering i June kommer uppgifterna som samlats in med anledningen av penningtvättlagstiftningen att gallras efter en femårsperiod från det att ditt Juneavtal upphört.

Om du också använder andra produkter och tjänster i Danske Bank kan andra gallringsregler gälla, se information om behandling av personuppgifter.

Hur raderar jag mina uppgifter?

Om du har påbörjat processen med att få en rekommendation av June, men ännu inte fått någon, så raderas dina uppgifter automatiskt efter två dagar, men de kan dock behållas upp till 90 dagar på grund av back-up. Om du vill att det ska ske tidigare eller om du vill se vilka uppgifter som vi har om dig, så kan du kontakta June Support på +46 0752-48 00 10.

Om du har fått en rekommendation från June, så kommer de uppgifter att raderas efter en 7 årsperiod. Har du ingått ett avtal med June, så kommer dina uppgifter att raderas efter en 7 årsperiod efter att ditt June-avtal avslutat. Dina uppgifter kan inte raderas tidigare än så, då det inte är förenligt med rådande MiFID II lagstiftning. Om du är kund i Danske Bank och har tillgång till internetbanken kan du se dina uppgifter här. Har du inte tillgång till internetbanken kan du kontakta June support på +46 0752-48 00 10 för en översikt.

Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.