Vi har uppdaterat beskrivningen av hur vi hanterar cookies per den 15 April 2019. Läs vår nya sekretesspolicy för cookies här

Vad är riskspridning och vilken riskprofil har du?

Alla som sparar bör försäkra sig om att investeringen har tillräcklig spridning. Det är ett bra redskap för att begränsa risken.

Har du lagt alla dina ägg i samma korg?

Om du investerar alla dina pengar i en aktie utsätter du dig för en stor risk om det inte går bra för det bolaget.

Även de största bolag kan uppleva en nedgång och har du hela din investering i en och samma aktie, så blir du extremt beroende av hur ett enda bolag klarar sig. Om bolaget genomgår en period med dåliga resultat kommer det att påverka värdet på din aktie som då tappar i värde.

Har du däremot spridit ut din investering i flera bolag, olika länder och i olika branscher, så blir du mindre känslig för förändringar på marknaden.

Du blir också mindre sårbar för oförutsedda händelser i världen.

Med June investerar du i tusentals aktier och obligationer i flera olika branscher och på olika marknader. På det vis uppnår du alltid en bred riskspridning när du sparar med June.

Du kan inte investera utan risk – gör tester och hitta din riskprofil.

När du sparar med June, väljer du risknivå. När du väljer risknivå bestämmer du hur stora fluktuationer du känner dig bekväm med. Ditt sparande ska kunna klara både upp- och nedgång. Tumregeln är att ju högre risk du väljer desto större svängningar i värdet ska du kunna klara. En hög risknivå bör därför kombineras med en lång tidshorisont, då det minskar risken för förlust på lång sikt.

I June kan du välja mellan fem risknivåer. Hitta vilken risknivå som passar dig genom testet här på sidan. Då är du väl förberedd när du bestämt dig för att börja spara.

Den rekommendation för sparande som du får av June är baserad på din önskade risknivå i kombination med din förväntade tidshorisont och din ekonomiska situation.

Hitta din riskprofil

Hitta din riskprofil genom att göra det snabba testet nedan i sex steg. Scrolla nedåt för att komma igång.

Detta är marknadsföringsmaterial och utgör inte investeringsrådgivning.

Var uppmärksam på att historisk avkastning och prognoser om framtida utveckling inte är en indikation på framtida avkastning, vilken kan bli negativ. Se till att konsultera dina specialistrådgivare vad avser legala, skattemässiga, finansiella och andra frågor för att bedöma om en investering är lämplig eller passande för dig.

Före ett slutligt investeringsbeslut bör ni ta del av prospekt och faktablad. Prospekt och faktablad för fonderna samt information om klagomålshantering (investerarrättigheter) för de 5 Junefonderna kan erhållas på svenska här genom att välja relevant fond och klicka på FONDDOKUMENT (INVESTERARRÄTTIGHETER).

Danske Invest Management A/S kan besluta att avsluta de arrangemang som vidtagits för att marknadsföra sina fonder.

Börja spara med June