Vi har uppdaterat beskrivningen av hur vi hanterar cookies per den 15 April 2019. Läs vår nya sekretesspolicy för cookies här

Junes kostnader

En procent mer eller mindre i avgift? Se hur stor skillnad en procent kan innebära.

Observera att June i Danske Banks Mobilbank kan ha fler fonder tillgängliga och deras kostnader kan skilja sig från vad som står här.

Det kanske inte låter så mycket med en procent eller en halv procent mer i årlig avgift för ett sparande. Men på grund av ränta på ränta effekten kan det göra stor skillnad för ditt sparande över en längre tid. Ränta på ränta effekten betyder att tidigare års avkastning återinvesteras vilket innebär att avkastningen ökar ännu mer på lång sikt.

Tänk dig ett sparande på 25 000 kronor i 15 år

Figuren nedan visar hur stor skillnad det är mellan att exempelvis 0,59 %, 1,0 % eller 1,5 % i årlig kostnad

Årlig kostnad
  I dag
  + 15 år

  June vill erbjuda en investering som är attraktiv på lång sikt. June erbjuder digital investeringsrådgivning som gör att avgifterna kan hållas nere. Det innebär att dina sparpengar inte äts upp av kostnader för att investera. Junes årliga avgift är endast 0,59 %. Det är lågt i förhållande till traditionella avgifterna på investeringar och har som sagt möjliggjorts genom den digitala utvecklingen.

  Figuren är illustrativ. Investeringar med June kan utveckla sig annorlunda.

  Detta är marknadsföringsmaterial och utgör inte investeringsrådgivning.

  Var uppmärksam på att historisk avkastning och prognoser om framtida utveckling inte är en indikation på framtida avkastning, vilken kan bli negativ. Se till att konsultera dina specialistrådgivare vad avser legala, skattemässiga, finansiella och andra frågor för att bedöma om en investering är lämplig eller passande för dig.

  Före ett slutligt investeringsbeslut bör ni ta del av prospekt och faktablad. Prospekt och faktablad för fonderna samt information om klagomålshantering (investerarrättigheter) för de 5 Junefonderna kan erhållas på svenska här genom att välja relevant fond och klicka på FONDDOKUMENT (INVESTERARRÄTTIGHETER).

  Danske Invest Management A/S kan besluta att avsluta de arrangemang som vidtagits för att marknadsföra sina fonder.

  Börja spara med June