Vi har uppdaterat beskrivningen av hur vi hanterar cookies per den 15 April 2019. Läs vår nya sekretesspolicy för cookies här

Ett sparande behöver underhåll

June håller ditt sparande uppdaterat – våra experter hjälper dig med det.

Att komma igång med ett sparande kan vara ett stort steg för många. Det kan upplevas som svårt och tidskrävande om du är oerfaren. Därtill kan de finansiella marknaderna utvecklas snabbt och ibland oförutsägbart. Därför är det inte säkert att det som är en bra investering i dag är lika bra imorgon eller om tio år.

June hjälper dig både med att komma igång med ett sparande och sedan med det löpande underhållet.

Hur håller man igång ett sparande?

Ett sparande behöver uppmärksamhet och omsorg för att ligga i linje med marknadernas utveckling.

Har du investerat i få bolag behöver dessa ses över mycket ofta. I vissa fall genom en daglig övervakning, då en plötslig negativ utveckling kan påverka stora delar av din investering. Som investerare måste du värdera om du fortfarande tror på din placering som du har valt eller om du ska göra ett nytt val och flytta ditt innehav. Det kan vara ett tidskrävande arbete och du behöver stor insikt i både företag, konkurrenter och de marknader det verkar på.

Junes experter tar hand om ditt sparande

När du sparar i June får du en rekommendation på ett sparande med en fördelning av aktier och obligationer. Våra experter ser till att ditt sparande håller den risknivå som du har valt.

Detta är marknadsföringsmaterial och utgör inte investeringsrådgivning.

Var uppmärksam på att historisk avkastning och prognoser om framtida utveckling inte är en indikation på framtida avkastning, vilken kan bli negativ. Se till att konsultera dina specialistrådgivare vad avser legala, skattemässiga, finansiella och andra frågor för att bedöma om en investering är lämplig eller passande för dig.

Före ett slutligt investeringsbeslut bör ni ta del av prospekt och faktablad. Prospekt och faktablad för fonderna samt information om klagomålshantering (investerarrättigheter) för de 5 Junefonderna kan erhållas på svenska här genom att välja relevant fond och klicka på FONDDOKUMENT (INVESTERARRÄTTIGHETER).

Danske Invest Management A/S kan besluta att avsluta de arrangemang som vidtagits för att marknadsföra sina fonder.

Börja spara med June

Prova June nu