Vi har uppdaterat beskrivningen av hur vi hanterar cookies per den 15 April 2019. Läs vår nya sekretesspolicy för cookies här

Din rekommendation

Det är inte bara din riskbenägenhet som avgör Junes rekommendation.

Sparande är en personlig sak. Det finns inte ett universellt sparande som är rätt för alla människor. Det kan vara flera faktorer som spelar in när du ska välja sparform. Sparar du mindre summor i bolag du känner till eller placerar du systematiskt i den globala ekonomin? Har du ett bestämt mål, som du gärna vill nå inom ett par år eller ligger dina mål längre fram i tiden? Klarar du stora svängningar på den globala marknaden eller vill du ha något som utvecklar sig mer stabilt?

June är en digital lösning som gör att du snabbt kan komma igång med ditt sparande som passar just dig.

Vad behöver June för att kunna ge dig en rekommendation?

Du behöver svara på några enkla frågor. Frågorna handlar om hur mycket du vill spara, under hur lång tid och vilken risknivå du känner dig bekväm med. Efteråt ställer vi några korta frågor om din ekonomiska situation, för att få en uppfattning om vilken typ av sparande som skulle passa din ekonomi.

Baserat på dina svar rekommenderar June dig det sparande som passar dig bäst.

Det är kombinationen av ditt önskemål av risknivå, tidshorisont för ditt sparande och din ekonomiska situation som tillsammans avgör Junes rekommendation.

Junes fonder

De fonder du investerar i via June* är konstruerade så att de kan täcka flera olika investeringsbehov. Den mest uppenbara skillnaden mellan dem är deras risknivå. Risknivån regleras i fonderna utifrån en fördelning mellan aktier och obligationer. Tumregeln är att en högre risknivå innebär en större andel aktier och en längre risknivå innebär en större andel obligationer.

Tid + risknivå + ekonomiskt utrymme = din rekommendation

Det är dock inte så enkelt att en fond med hög risknivå alltid är lämplig för en person med hög riskbenägenhet.

Om du till exempel bara är intresserad av att spara under en kortare period, så blir allt sparande mer riskfyllt, då tiden för att hämta hem en eventuell förlust är kortare. Därför kommer du, om du väljer en kort tidshorisont, att rekommenderas en June-fond som förväntas ha en mer stabil utveckling. Det vill säga en June-fond med låg risk, som huvudsakligen investerar i obligationer.

Din tidshorisont är ett viktigt element i Junes bedömning av vilken fond som rekommenderas dig, liksom din risknivå och ditt ekonomiska utrymme.

I June kan du välja mellan fem olika risknivåer och fyra olika tidshorisonter.

*Junes fonder är tekniskt sett underfonder till fonden Danske Invest Allocation SICAV.

Detta är marknadsföringsmaterial och utgör inte investeringsrådgivning.

Var uppmärksam på att historisk avkastning och prognoser om framtida utveckling inte är en indikation på framtida avkastning, vilken kan bli negativ. Se till att konsultera dina specialistrådgivare vad avser legala, skattemässiga, finansiella och andra frågor för att bedöma om en investering är lämplig eller passande för dig.

Före ett slutligt investeringsbeslut bör ni ta del av prospekt och faktablad. Prospekt och faktablad för fonderna samt information om klagomålshantering (investerarrättigheter) för de 5 Junefonderna kan erhållas på svenska här genom att välja relevant fond och klicka på FONDDOKUMENT (INVESTERARRÄTTIGHETER).

Danske Invest Management A/S kan besluta att avsluta de arrangemang som vidtagits för att marknadsföra sina fonder.

Börja spara med June

Prova June nu