Vi har uppdaterat beskrivningen av hur vi hanterar cookies per den 15 April 2019. Läs vår nya sekretesspolicy för cookies här
devices
Marknadsföringsmaterial

Intelligent sparande – med danske bank

Den bästa investeringen behöver inte vara den svåraste

Med June kan du investera som ett proffs utan att veta allt om aktier och obligationer. Du får en rekommendation på det sparande som passar dig och din ekonomi bäst.

Så här investerar June dina pengar

Vi är inte ute efter att förutse stora unika händelser på aktiemarknaden. Vi vill hellre säkerställa en trygg långsiktig investering.

Därför har vi valt en investeringsfilosofi som är inspirerad av Harry Markowitz nobelprisvinnande teori om ”Modern Portfolio Theory”. Kort sagt går teorin ut på att investera med stor spridning av olika regioner och sektorer samt att säkerställa en sund fördelning av aktier och obligationer.

Det finns alltid en risk med investeringar, men enligt teorin minskar risken genom en stor spridning.

Investera som ett proffs - utan att vara det

Investeringarna som görs i en mix av aktier och obligationer och justeras löpande av några av Danske Banks erfarna investeringsexperter. Så att du inte behöver göra det själv.

Diversifiering

June ger exponering mot flera tillgångsslag. Det minskar risken i ditt sparande.

Globala möjligheter

Investeringarna fördelas över hela världen för att sprida risker och fånga tillväxtmöjligheter.

Rebalansering

Fördelningen mellan aktier och obligationer justeras så att du alltid behåller din risknivå även om marknaderna utvecklas olika.

Ansvar

Med June kan du känna dig trygg med att dina sparpengar investeras på ett ansvarsfullt sätt.

Fondernas mix av aktier och obligationer

Detta får du med June

 • En personlig rekommendation på ett sparande som är anpassad till din ekonomi, tidshorisont och den risk som du känner dig bekväm med.
 • En investering med stor riskspridning mellan regioner och sektorer som löpande justeras av våra investeringsexperter.
 • En enkel investeringslösning med flexibilitet, teknisk support och automatiskt underlag till din skattedeklaration
 • En avgift där allt är inkluderat.

Sparande kan vara både dyrt och riskfyllt, med June behöver det inte vara något av det.

Martin HagmanInvesteringsexpert, Danske Bank

Junes fonder

June har flera fonder som är anpassade för många investeringsbehov. Fonderna investerar i olika grad i kombinationer av aktie- och obligationer.

Observera att det finns fler fonder i June i Danske Banks Mobilbank än vad som presenteras här. Läs mer här.

  Fördeling

  Regioner

  RegionProcent

  Sektorer

  FONDDOKUMENT
  (Investerarrättigheter)

  Siffrorna är baserat på historisk data och speglar inte nödvändigtvis den aktuella fördelningen. Fördelningen kan komma att förändras under den givna tidsperioden inom ramen för respektive fonds placeringsbestämmelser.

  Historisk utveckling

  Observera att det finns fler fonder i June i Danske Banks Mobilbank än vad som presenteras här. Läs mer här.

  Så här har Junes fonder utvecklats sedan lansering den 12 juni 2018. Det finns alltid en risk relaterad till en investering. Siffrorna refererar till historisk data, och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som kan bli negativ. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

  EQ
  June Equity
  OP
  June Opportunity
  PR
  June Progressive
  BA
  June Balanced
  MO
  June Moderate

  * Det som vi kallar “June-fond” är avdelningar under fonden “Danske Invest SICAV Allocation”. De fem June-fonderna heter: June Moderate Screened Class J-SEK h, June Balanced Screened Class J-SEK h, June Progressive Screened Class J-SEK h, June Opportunity Screened Class J-SEK h och June Equity Screened Class J-SEK h. De benämns som June Moderate, June Balanced, June Progressive, June Opportunity och June Equity.

  Avgifter

  Ett sparande för alla med låg avgift.

  Junes årliga avgift är 0,59% inklusive indirekta kostnader. Du betalar automatiskt en liten del av kostnaden varje dag. När du stämmer av ditt sparandes värde finns det inga dolda avgifter. Det du ser är det du har.

  Det kanske inte låter så mycket med en halv eller en hel procent, men sett över flera år kan kostnaden för din investering utgöra en stor del av ditt sparande. Läs mer om avgifterna i June och vilka kvalitetshöjande tjänster du kan få tillgång till.

  Observera att June i Danske Banks Mobilbank har ett utökat fondutbud och deras kostnader kan skilja sig från vad som presenteras här.

  Förvaltning av Junes fonder

  Avgiften täcker våra experters arbete med att kontinuerligt övervaka, optimera och anpassa investeringarna i Junes fonder. Därtill är det också kostnader för revisorer, advokater, depåer, samarbetspartners, distribution och liknande.
  0,59%

  Köp- och säljavgifter

  Det kostar inget att sätta in eller ta ut pengar från June.
  0,00%

  Total

  0,59%

  Transaktionskostnader: 0,15 - 0,25%

  Du betalar ingenting för att köpa eller sälja Junes fonder. Men, när fonden köper eller säljer värdepapper kommer det alltid att uppstå en differens mellan köpkurs och säljkurs. Den differensen och eventuell courtage blir fondbolagets kostnad för transaktionen.